Вітаю Вас, Гість

Інклюзивне навчання — це процес розвитку загальної освіти який забезпечує доступність освіти для дітей з особливими потребами.

 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти школа-інтернат № 7 використовує існуючі ресурси і впроваджує такі методи та форми навчання, які б відповідали індивідуальним потребам учнів, які навчаються у межах інклюзивної освіти.Такий підхід передбачає зміну шкільної освіти у відповідності з потребами демократичного суспільства, забезпечуючи достатній рівень освіченості учнів, максимально повну соціально-психологічну адаптацію й інтеграцію випускників у соціум.

 

Нормативна база 

 

1. Постанова Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

2. Указ Президента України Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями

3.Концепція розвитку інклюзивного навчання

4. Наказ МОН Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки

5. Основні міжнародні документи по інклюзії

 

Співпраця школи і батьків в інклюзивній освіті .

Батьківський всеобуч "Інклюзія – нове явище для загальноосвітніх шкіл".   Скачати

 

Кімната психологічної розгрузки в школі інтернаті № 7

 

 

 

 

 
 
         
 
 
   
 
 
   
 
 
 
Працівники, які забезпечують психодіагностичну,
 
корекційно - відновлювальну та розважальну роботу :
 
 
Практичний психолог  Соціальний педагог
Слободян Алла Вікторівна Хавтура Вікторія Ігорівна
     
           

      

                                         
 
 
Вчитель-дефектолог
 
Сидорова Людмила Вікторівна
 
 
 
 
 
Діти з особливими потребами, які навчаються в 
 
школі-інтернаті № 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологічний супровід учнів  1, 5класів.

Заняття з профілактики дезадаптації

Заняття №1 «Знайомство».

Мета:допомогти дітям увійти в контакт один з одним, з дорослими.

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\1кл\Изображение 391.jpg

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\1кл\Изображение 394.jpg

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\1кл\Изображение 396.jpg

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\1кл\Изображение 397.jpg

 

Заняття з профілактики дезадаптації: Розвиток самопізнання та впевненості у собі.

Заняття № 1 «Знайомий і незнайомий я».

Мета: Стимулювати індивідуальну і групову діяльність, активність.

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\5 кл\Изображение 402.jpg

Релаксація для учнів 5 класів.

Мета: Профілактика емоційного напруження.

 

Описание: C:\Documents and Settings\Тоня\Рабочий стол\на упровлен\5 кл\Изображение 404.jpg

 
 

 

Робота з учнями в системі інклюзивного навчання.