Вітаю Вас, Гість

Нормативно - правова база

 

Навчальні програми згідно яких здійснюється освітня діяльність.

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

 

     

       

               Звіт директора школи-інтернату № 7 

 

             Результати 2017-2018 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

Ліцензований обсяг (520)  та фізична кількість (563) осіб,

які навчаються у закладі освіти.

 

Мова освітнього процесу - українська.

 

Навчальний заклад має гуртожиток для учнів, 

плата за проживання в якому не стягується.

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

його засновником.

 

 

 

 

 

Звіт директора школи-інтернату № 7 

 

Результати 2016-2017 навчального року

 

 

Шановні учасники загальних зборів!

Діяльність школи-інтернату№7  у 2016-2017 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми "Вчитель", наказу МОН України від 30.09.10 № 926/910 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Пропоную підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 В Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради на кінець 2016-2017  року навчається 446 учнів. З них 301 учень 1-4 класів, 210 учнів – 5-9 класів та 35 учнів 10-11 класів. За результатами 2016/2017 навчального року з 446 учнів 392 атестовані з усіх навчальних предметів (крім учнів 1,2 –х класів), 27 учнів виявили високий рівень навчальних досягнень знань. За відмінні успіхи у навчанні 7 учнів нагороджено медаллю: Золота медаль – Фурманов Б., Тимченко М.

Середня наповнюваність класів становить 22учня.

У школі укомплектовано 27 класів.

Навчають учнів 87 педагогічних працівників, з яких кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мають 34 вчителі, «Спеціаліст І категорії» - 19 вчителів, «Спеціаліст ІІ категорії» - 11 вчителів, «Спеціаліст» - 16 вчителів, звання «Старший вчитель, вихователь» мають 9 педагогів та звання «Вчитель-методист» - 9 вчителів, «Вихователь-методист» - 3вихователів. 10 педагогів у декретній відпустці.

Плідно працюють методична рада під керівництвом Колобіхіної Л.Ф. та методичні об’єднання. Педагогічні ради стали не просто звітами про роботу та відстороненими науковими довідками, а науково-практичними семінарами та круглими столами, які дають можливість педагогам розвиватися та вдосконалювати свою майстерність. Педагогічний колектив школи протягом 2016/2017 навчального року продовжував працювати над проблемою «Формування акмеологічного середовища в навчально-виховному та лікувальному процесах в умовах санаторної школи-інтернату». Досягнуто певних успіхів за цей період. Відповідно до проблеми у навчальному закладі проводились педради, засідання методичних об’єднань, семінари-практикуми, дні відкритих дверей: вчителів початкових класів, вихователів. Школа-інтернат стала базовою школою для дослідницької роботи МОІППО.

Серед вчителів-предметників, що не тільки є стабільними у викладанні свого предмету, а й розвивають учнів, проводячи позакласні заходи, хочу назвати всіх вчителів початкової школи, вчителів-предметників: Янковську М.М., Сурмачову Є.М., Пенюкову І.О., Кривошей Н.Ф., Бонцарівську Ю.П., Дмитренко І.С., Бредіхіну І.В., Колібіденко Н.П., Тіщенко О.Г., Пашинську О.О., Сутоцьку С.М., Горб Т.В., Тюренкову О.В., Герасименка А.Б., Березну Т.А., Паршакову Л.М., Зубкову О.І., Нікітіну О.Б., Вітренко І.В., Сидорову Л.В..  Хочу відзначити перші, але впевнені кроки молодих спеціалістів: Совщак Ю.В., Зосімова С.В., Биченка М.О., Міліховської Е.Ю., Синицької К.І., Драгомощенко Л.В. Хочу подякувати вихователям, які щоденною кропіткою роботою формують особистість, а іноді навіть виправляють, коригують помилки і вади соціуму, - Мангасарян В.П., Вишневській І.В., Перковій Л.В., Толочко І.В., Солтан Л.В., Дудьєвій Г.І., Гулеватій О.В., Тяпкіній Т.Є., Березній Т.А., Григор’євій Г.Б., Сутоцькій С.М., Бєльській Н.В., Животовій С.К., Пашинській О.О.,Бугровенко К.З., Осетіновій Т.О., Тіщенко О.Г., Васильєвій О.І., Вітренко І.В., Хавтурі В.І., Паршаковій Л.М., Бабенко О.О., Зубковій О.І., Драчевській Г.П., Тереховій Н.В. Хоча проблеми залишаються, а саме:

 

  • авторитарний стиль спілкування з учнями,
  • слабкі знання вікової психології,
  • снобізм, який не дає можливості індивідуального підходу до учня, як замовника педагогічних послуг,
  • формальний підхід до проведення позаурочний розвиваючих заходів у вчителів та лібералізм вихователів, який іноді межує із байдужістю.

 

Відповідно до складеного графіку та з метою розвитку інтересу до вивчення навчальних предметів протягом року цікаво, змістовно, творчо проводилися предметні заходи: квести, крокс, брейн-ринг, літературні вечори. Наші учні є щорічними призерами Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім.Петра Яцика, ім.Т.Шевченка, конкурсів «Левеня», «Колосок», «Геліантус» та інших.

Перед педагогічним колективом стоять наступні завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:

• розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;

• активне впровадження тестування на уроках;

• використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.

Управління та фінансування закладу здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи, в закладі створені умови для поглибленого вивчення української мови та літератури. Виділено додаткові години у старших класах для посиленого вивчення предметів ЗНО. Для успішного вивчення іноземної мови обладнано  кабінет англійської мови (інтерактивний комплекс), 2  рік працює шкільний мовний табір.

Працюють гуртки освітніх, інтелектуальних напрямків: історико-дослідницький, пізнавальний, у молодшій школі-шашковий.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

• через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

• Підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Особливо хочу сказати про інклюзивну освіту: про педагогів, які працюють з такими учнями, треба говорити особливо, саме про них сказав В.О.Сухомлинський «Серце віддають дітям»-це Сидорова Л.В., Толочко І.О., Джуріна Л.Є., Закроєва В.М., Слободян А.В. Результатом їх роботи стали високі показники наших учнів на зональній комісії ПМПК.

Практичним психологом, соціальним педагогом школи-інтернату проводяться корекційно-розвиваючі заняття з учнями, що знаходяться на особливому контролі, та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Разом з тим за звітний період траплялися поодинокі випадки протиправної поведінки учнів, зокрема: тютюнопаління, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ, сім’ї і молоді на обліку в кримінальній міліції у справах дітей УМВС учнів школи немає.

Соціальний педагог веде соціальний паспорт школи, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками та вихователями  учнів вдома.

Я вважаю, що психологічна служба вийшла на інший, вищий, рівень роботи: проводяться тренінги як з учнями, так і з педагогами, батьки звертаються за допомогою до Алли Вікторівни і відзначають її толерантність та професіоналізм. Антоніна Миколаївна стоїть на варті соціальних інтересів дітей: протягом навчального року відвідує ічнів вдома. Працює із класами за програмами профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманіїї, агресії у дітей.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення малодосвідчених педагогів за наставниками; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, членами атестаційної комісії; складання графіку проведення відкритих уроків та заходів  учителів та вихователів, які атестуються; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.

Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами. У 2016-2017 н.р. до навчального закладу прийшло 7 молодих спеціалістів. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Хочу подякувати медичній службі за стабільність у роботі та кваліфіковану допомогу учням та робітникам закладу. Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів організоване систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечено профілактику дитячих захворювань, також працюють стомат.кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет масажу, фітобар, ізолятор.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів , звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Робітники інтернату також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні-серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у старшої медичної сестри.

В закладі створені сприятливі умови для харчування 1-11 класів. За призначенням лікарів організоване дієтичне харчування. В особливих умовах працює харчоблок: робота розпочинається о 5.00 , закінчується о 20.00, батьки відзначають рівень їжі як високий (7В,8б).

В оздоровчому центрі «Орлятко» безкоштовно оздоровлювалось 4 дитини, соціально незахищених категорій, у цьому році-6.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника, вихователів розроблені заходи з послідовної роботи оздоровчого характеру з класом. Стало традицією проведення місячника здоров’я «Корпорація здоров’я».

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Разом з тим систематичні перевірки, які проводять відповідні контролюючі установи, викладають в актах та приписах недоліки. Причина наявності даних недоліків у відсутності коштів для їх усунення. Так, наприклад, не працює повністю пожежна сигналізація, знаходиться у складному стані електромережа, санітарний стан стін. Але для її включення необхідні значні кошти.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

У школі за наказом директора створюється щорічно Рада профілактики правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення про профілактичну раду проводять профілактичну роботу служба у справах дітей. Центр соціальних служб сім’ї та молоді, шкільна поліція.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються невтішними показники травматизму дітей, особливо на уроках фізкультури та перервах. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з педагогами. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники та вихователі співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження заносять до «Щоденника психолого-педагогічних спостережень».

В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. На сайті школи висвітлюється інформація про роботу школи та батьківського комітету. Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи.

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані: протягом року оновлено кабінет англійської мови, придбано ноут-буки для самоврядування, кабінету англійської мови, оновлено куточок фізичної культури, створено кабінет Захисту Вітчизни, о процесі альтанка для роботи гуртків та проведення уроків на свіжому повітрі, закуплено ігровий комплекс, музичну апаратуру, телевізор у кабінет української мови та літератури, поступово поповнюється фонд шкільної бібліотеки , продовжується вдосконалення естетичного вигляду шкільного подвір’я.

Дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які приклали максимум засиль для проведення ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року і сподіваюсь, що ремонт цього року пройде за планом . Технічна служба працює стабільно, є проблеми з виконанням поточних ремонтних робіт протягом року, але, як правило, вони пов’язані із матеріальним забезпеченням. Навчальний заклад забезпечений дезінфікуючими та миючими засоби за державні кошти.

Бухгалтерія закладу протягом року стабільно, у межах фінансування, працювала. Вчасно здавалися фінансові звіти, було сплановано кошторис, заробітня платня видавалася вчасно.

Школа працює в режимі стабільності. Проте, для безпечної роботи школи потрібні демонтаж та заміна труби котельної та експертиза аварійного стану стіни навчального корпусу. На даний момент Миколаївською облрадою віділені кошти на вище зазначені роботи.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню коридорів, кабінетів  і класних кімнат.

Крім того здійснюється озеленення приміщення та території школи.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. Але особливо хочу подякувати своїй адміністрації за підтримку моїх і ваших проектів. Подякувати бухгалтерії, харчоблоку технічному персоналу навчального закладу на безперебійну, стабільну роботу такого великого організму, як школа-інтернат.

Завдання на 2017/2018 навчальний рік:

 

  1. Продовжити роботу школи по реалізації Концепції «Нова українська школа», згідно з нормативно законодавчою базою Міністерства освіти і науки України.