Вітаю Вас, Гість

Конституція України

 

Закони України: 

      «Про освіту»

      «Про загальну середню освіту»

      «Про охорону дитинства»

     «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

 

Інші нормативно-правові документи

 

Постанова КМУ Про затвердження норм харчування у навчальних

та оздоровчих закладах 

 

Положення про спеціальну загальноосвітню школу

(школу-інтернат) для дітей,  які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку 

 

 

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах

 

Положення про логопедичні пункти системи освіти

 

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 

Розпорядчі документи щодо атестації педагогічних працівників

 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей,

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини


Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

а також вихованців шкіл-інтернатів

 


Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів

вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних

навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

 

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

 

Державні санітарні норми і правила  «Гігієнічні вимоги до улаштування,

утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,

та навчально-реабілітаційних центрів».